Formularze służą do zgłaszania naruszeń prawa oraz przejawów dyskryminacji i mobbingu, będąc jednocześnie elementem działań podjętych przez spółkę HELKON, w ramach dostosowywania systemu zarządzania dla zapewnienia jego zgodności z wymaganiami kodeksu BSCI (Business Social Compliance Initiative).

(P) Zgłoszenie naruszenia prawa dokonanego przez pracownika

(Z) Zgłoszenie naruszenia prawa dokonanego przez członka zarządu

(DiM) Zgłoszenie przejawów dyskryminacji i mobingu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest HELKON Sp. z o.o. SKA z siedzibą: 63-604 Baranów, ul. Południowa 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest HELKON Sp. z o.o. SKA z siedzibą: 63-604 Baranów, ul. Południowa 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest HELKON Sp. z o.o. SKA z siedzibą: 63-604 Baranów, ul. Południowa 2.