Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

W kolejnych umieszczanych na tej stronie informacjach przedstawimy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z usług naszego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do zapoznawania się z ich treścią, wraz z pojawianiem się na naszej stronie.

1. Na stronie internetowej spółki (www.helkon.pl), w każdym formularzu kontaktowym została umieszczona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, o treści wskazanej w sąsiedniej kolumnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest HELKON Sp. z o.o. SKA z siedzibą: 63-604 Baranów, ul. Południowa 2.

2. Pojawiła się też na stronie spółki, realizując obowiązek informacyjny, Klauzula Informacyjna o treści:

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek informacyjny, zamieszczamy poniżej Klauzulę Informacyjną HelKon:

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwy GDPR / RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest HELKON Sp. z o.o. S.K.A., ul. Południowa 2, 63-604 Baranów, NIP: 6192020779, KRS:0000477577.     

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Południowa 2, 63-604 Baranów lub wysyłając email: mojedane@helkon.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO, w związku:

a) z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b); 

b) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);  

c) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji zamówień od klientów na produkty i usługi w branży odzieżowej. Dodatkowo podejmujemy czynności by sprostać obowiązkom pracodawcy, w ramach stosowania przepisów prawa, a w szczególności kodeksu pracy. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom spółki HELKON możliwie najlepszego produktu i usługi, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. 

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Chyba, że zostały zawarte z Panią/Panem dodatkowe ustalenia w tym zakresie, albo wynika to z innych obowiązków prawnych. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez Państwa w formularzach kontaktowych zawartych na stronie www.helkon.pl lub osobiście przekazane podczas bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do ich gromadzenia. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: mojedane@helkon.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Południowa 2, 63-604 Baranów. 

Informujemy również, że : 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Administrator Danych Osobowych: HELKON Sp. z o.o. S.K.A.

 

3. Zamieszczono uaktualizowaną wersję ogólnej klauzuli informacyjnej o treści:

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny, zamieszczamy poniżej Klauzulę Informacyjną HelKon:

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane w skrócie RODO / GDPR (ang.)

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest HELKON Sp. z o.o. S.K.A., ul. Południowa 2, 63-604 Baranów, NIP: 6192020779, KRS:0000477577.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Południowa 2, 63-604 Baranów lub wysyłając e-mail: mojedane@helkon.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO, w związku:

a) z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);

Dotyczy to głównie danych osobowych osób kontaktowych naszych kontrahentów pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z realizacją umów handlowych. Ponadto, także danych osobowych kandydatów do pracy oraz zatrudnionych pracowników dla poprawnej realizacji umów o pracę – np. w kwestiach podatkowych czy wypłaty wynagrodzenia.

b) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);

Głównie dla wypełniania zobowiązań wynikających z obowiązków publiczno-prawnych (np.: sąd komornik), także statystycznych, w przypadku danych osób kontaktujących się przy okazji realizacji tych zadań.

c) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Dotyczy głównie zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiągania celów ekonomicznych, zawsze jednak z zastosowaniem sposobów lub technik przetwarzania mało uciążliwych dla pracowników. Każdorazowo dbając o ograniczenie ryzyka i zachowanie balansu pomiędzy uzasadnionym interesem pracodawcy a prywatnością pracowników.

3. Celem nadrzędnym każdej czynności przetwarzania podejmowanej w naszym przedsiębiorstwie w oparciu o wyżej wskazane przesłanki jest zapewnienie warunków do realizacji zamówień od klientów na produkty i usługi w branży odzieżowej. Działania, które podejmujemy prowadzimy aby sprostać obowiązkom pracodawcy, w ramach stosowania przepisów prawa, a w szczególności kodeksu pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie z wykorzystaniem legalnych I bezpiecznych systemów informatycznych, zapewniających ochronę Państwa prywatności.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Chyba, że zostały zawarte z Panią/Panem dodatkowe ustalenia w tym zakresie, albo wynika to z innych obowiązków prawnych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez Państwa w formularzach kontaktowych zawartych na stronie www.helkon.pl lub osobiście przekazane podczas bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do ich gromadzenia.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: mojedane@helkon.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Południowa 2, 63-604 Baranów.

Informujemy również, że :

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych: HELKON Sp. z o.o. S.K.A.

wersja z dnia 26 marca 2019 roku (02/2018-2019)